Projekt podpory hráčů ŠCTMKV na Mistrovství Evropské Unie 2021

Projekt podpora hráčů ŠCTMKV* na Mistrovství Evropské Unie se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se MEU zúčastní. Mistrovství se bude konat od 13. do 22. srpna 2021 v Koutech nad Desnou.

ŠCTMKV a KŠSV nevysílají na MEU** vedoucího výpravy a trenérské zajištění. Každý účastník se účastní individuálně a trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb nebo s využitím trenérů při MEU.

Podpora na trenérskou činnost pro MEU:

  1. Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina A, který se zúčastní Mistrovství Evropské unie v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1200,- Kč na individuální trenérskou přípravu při   MEU.
  • Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina B, který se zúčastní Mistrovství Evropské unie v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 1000,- Kč na individuální trenérskou přípravu při MEU.
  • Každý hráč z Listiny talentů KŠSV s kritérii skupina C, který se zúčastní Mistrovství Evropské unie v mistrovské kategorii má nárok na podporu ve výši 800,- Kč na individuální trenérskou přípravu při MEU.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

  1. Každý hráč, který se umístí na MEU na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 5000,- na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MEU na 2.  místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 3000,- na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MEU na 3.  místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 2000,- na individuální trenérskou přípravu.
  • Každý hráč, který se umístí na MEU 4.- 6. místě v mistrovské kategorii poskytne ŠCTM v KV odměnu ve výši 1000,- na individuální trenérskou přípravu.

Požadavky ŠCTM v KV na udělení podpory:

  1. Každý hráč do 7 dnů po skončení MEU napíše krátký článek o MEU ve kterém zhodnotí své působení na MEU. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.

   Dne: 3. 8.2021                                                                                         Jan Zezula

                                                                                                                              manažer ŠCTMKV

*ŠCTMKV= Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina

**MEU= Mistrovství Evropské unie

Napsat komentář