Zpráva z šestého soustředění talentované mládeže KŠSV

V sobotu 10. dubna se konalo již 6. online soustředění ŠCTMKV.  Tím jsme dovršili druhou sérii naplánovaných soustředění.  Po všechny termíny si udržujeme krásnou účast nad 30 účastníků. Snad jen v jednom případě to padlo pod tuto hranici. Je patrné, že se ustálila skupinka hráčů a hráček, které to snad baví a kteří mají zájem na sobě pracovat. Určitě je v seznamu vždy nějaká proměna jmen. Někdo si potřebuje odpočnout, někdo má jiné povinnosti, ale i tak se zase po čase vrátí. Což je velmi důležité a pro nás povzbuzující. Začínám v naději vyhlížet možnost nějakého prezenčního soustředění, ale nechceme zatím dělat plané naděje. Ale věřte, že bychom nebyli radši, kdybychom se mohli už konečně sejít.  Bohužel ale nejsem příliš velkým optimistou, že se tak stane do začátku prázdnin. I kdyby se rozvolnilo natolik že to bude možné, jsou snad všechny termíny do prázdnin rozplánované šachovými turnaji. V našich myšlenkách je zatím udělat tak jako minulý rok vícedenní soustředění. Jestli to bude Želiv nebo někde jinde ještě nevíme. Co víme jistě, je to, že připravujeme další sérii soustředění online. Je těžké k těmto jednotvárným soustředěním psát nějaké zajímavé informace, a tak opět krátké shrnutí od trenérů. Tentokrát dáme nejdříve prostor skupině B, kde věříme, že nám rostou nějací noví talenti.

Zpráva ze soustředění KCTM 2021-06 online 10.04.2021 (skupina B):

Jak už se stalo od října 2020 běžnou praxí, soustředění se uskutečnilo online prostřednictvím Skype. Šesté letošní soustředění bylo čtyřhodinové. Ing. Petr Mičulka si pro skupinu „KCTM B Mičulka 10.4“ připravil téma: Taktika 2 – Vidle. Materiály v podobě asi 40 ukázek z cizí i vlastní praxe byly připraveny ve formě ChessBase a v průběhu vysvětlování byly doplňovány různobarevnými poli a šipkami pro zvýraznění důležitých myšlenek. Probrané téma bude ještě zasláno e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Skupina B byla obsazena 12 mladými hráči, kterým jsem za správná řešení i aktivitu v chatu přiděloval body, vzhledem ke krátkým taktickým variantám byla značná šance dostat větší počet bodů. U jednotlivých mladých šachistů jsem si poznamenal následující počty bodů:

David Brychta (Gambit Jihlava) 17, Adam Brychta (Gambit Jihlava) 9, David Horák (TJ Spartak Pelhřimov) 12, Pavel Brož (Světlá) 23, Filip Šorf (Žďár) 12, Josef Beránek (Spartak Velká Bíteš) 11, Kvido Wasserbauer (H.Brod) 19, Antonín Čermák (Pelhřimov) 11, Alex Brsoyan (Gambit Jihlava) 13, Ondřej Malý (TJ+DDM Náměšť) 3, Vojtěch Havel (Pelhřimov) 1,  Adam Novotný (Světlá) 12 bodů.

Zhodnocení on-line soustředění KCTM Vysočina 10.4.2021 – skupina A

Soustředění se zúčastnilo celkem 20 žáků, což je zhruba standart. I tentokrát bylo soustředění 4-hodinové, s třemi krátkými přestávkami. Byla probrána témata dle propozic, dětem jsem opět ukázal vzorové partie, na závěr každého bloku se řešila jedna úloha.

Kontrola aktivní účasti dopadla tentokrát velmi dobře, odpověď na položené otázky jsem dostal od všech dětí. Jak už se stalo zvykem, děti byly během soustředění aktivní, u některých pozic jsme se zdrželi trochu více a analyzovali je.

Opět byly drobné problémy s připojením, byl jsem nucen na část soustředění vypnout svojí kameru, problém se tímto naštěstí vyřešil. 

Zpracoval GM Petr Velička

Velmi brzo budeme informovat o dalších termínech online soustředění na které se bude těšit  naše tradiční dvojice trenérů GM Petr Velička a Petr Mičulka.

Za ŠCTMKV  Jan Zezula

Fotografie Petra Mičulky

Napsat komentář