Letní šachové kempy 2021

Free Time Světlá, z. s.
pořádá
Letní šachové kempy
Spolupracující organizace: Krajský šachový svaz
Vysočina (KŠSV) a DDM Náměšť nad Oslavou
Termín: 26. – 30. 7. 2021
Místo konání: Jedov, turistická základna DDM Náměšť
nad Oslavou
Organizační zajištění: Jan Zezula, Eva Kořínková
Lektoři: GM Petr Velička, trenér II. třídy a ing. Petr
Mičulka, trenér II. třídy
Nástup je v pondělí 26. 7. 2021 od 8:00 do 9:00, ukončení
kempu v pátek 30. 7. 2021 ve 14:00.
Stravování, pitný režim i ubytování je zajištěno.
Epidemiologické podmínky účasti budou upřesněny
účastníkům v závislosti na aktuální situaci.
Letní kempy jsou zdarma. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
. Projekt LETNÍ KEMPY 2021 je zaměřen na snížení nerovností v přístupu
ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce
2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

MSMT_150_pro_web.jpg, MŠMT ČR


Přihlášky zasílejte do 30. 6. 2021 na e-mail:
evakorinkova@seznam.cz.

Přihláška je zde.

Napsat komentář