Grantový program SEJDEME SE V KLUBOVNĚ 2021

Krajský šachový svaz Vysočina vyhlašuje grantový program

SEJDEME SE V KLUBOVNĚ

Zaměření: Grantový program SEJDEME SE V KLUBOVNĚ si klade za cíl podpořit oddíly Krajského šachového svazu Vysočina v obnovení klubové činnosti, která byla zastavena v důsledku pandemie Covid 19.

Podporované aktivity:

a) dvouhodinová přednáška prezenční formou na šachové téma pro minimálně 10 členů KŠSV (oddíly se můžou domluvit mezi sebou)

b) uspořádání otevřeného oddílového přeboru prezenční formou pro minimálně 10 členů KŠSV

c) uspořádání akce u příležitosti Mezinárodního dne šachu (turnaj, simultánka, přednáška pro veřejnost apod. ve veřejně přístupných prostorách, minimálně 20 účastníků)

Oprávnění žadatelé: šachové oddíly registrované v Krajském šachovém svazu Vysočina

Období: Dotace je určena pro podporované aktivity realizované v období 1. 7. 2021 – 15. 9. 2021.

Výše dotace: Každý oddíl KŠSV, kterýrealizuje a doloží realizaci alespoň 1 z podporovaných aktivit, obdrží dotaci 50 Kč na každého aktivního člena oddílu uvedeného v databázi KŠSV ke dni 27. 6. 2021 (viz příloha). Dotace se poskytuje jen jednou (nenásobí se při realizaci více aktivit). Na dotaci není právní nárok. O udělení dotace rozhoduje výkonný výbor KŠSV.

Náležitosti žádosti:

Oddíl, popis podporované aktivity (minimálně 100 slov), fotodokumentace.

Žádost zašlete do 30. 9. 2021 na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Počty aktivních členů oddílů KŠSV k 27. 6. 2021

Napsat komentář