Významné životní jubileum

Dnes se dožívá krásných kulatin místopředseda KŠSV a předseda komise rozhodčích RNDr. Josef Fišar.

.Od doby, kdy vstoupil do oddílu TJ Žďár nad Sázavou se velice činorodě zapojil do jeho dění i funkcionářské činnosti. Agilně pracuje dlouhá léta v oblasti mládeže. Byl členem výkonného výboru oddílu v komisi mládeže, tuto činnost nahradil činností ve VV KŠSV. Pracoval v šachovém kroužku při ZŠ i při ACTIVE Clubu. Je kapitánem C a D družstev oddílu, za která i aktivně hraje. Měl rozhodující podíl na vzniku a řízení Ligy Vysočiny mládeže. Spolupořádá turnaje mládeže i dospělých a vykonává funkci rozhodčího.

Spolu s oddílovými kolegy mu přejeme mnoho zdaru do další šachové činnosti, pevné zdraví a mnoho spokojenosti i v osobním životě.

Za VV KŠSV

Eva Kořínková, předsedkyně

Napsat komentář