Projekt podpory hráčů na Mistrovství Moravy a Slezska 2020

Projekt podpora hráčů TCMKŠSV na Mistrovství Moravy a Slezska 2020 se týká všech hráčů z Listiny talentů, kteří se Mistrovství Moravy a Slezska zúčastní v mistrovských kategoriích.

TCMKŠSV a KŠSV  vysílají na MMaS vedoucího výpravy a podpoří finančně trenérské přípravu.  Každý účastník se může účastnit individuálně, ve skupině svého oddílu nebo pod dozorem vedoucího výpravy nominovaným KŠSV  a trenérské zajištění si zajišťuje dle vlastních potřeb a dohody s trenérem.

Podpora na trenérskou přípravu na  MMaS:

 1. Každý hráč s kritériem A z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1200,- na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč s kritériem B z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 1000,- na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč s kritériem C z LT KŠSV, který se zúčastní Mistrovství Moravy a Slezska má nárok na podporu ve výši 800,- na individuální trenérskou přípravu.

Podpora na trenérské zajištění při MMaS

Podpora na trenérské zajištění při Mistrovství Moravy a Slezska bude stanovena na základě dotace KŠSV.

Motivační odměny na trenérskou činnost:

 1. Každý hráč, který se umístí na MMaS na 1. místě v mistrovské kategorii poskytne TCMKŠSV  odměnu ve výši 3-5 tis. na individuální trenérskou přípravu.
 2. Každý hráč, který se umístí na MMaS na 2. – 3. místě v mistrovské kategorii poskytne TCMKŠSV odměnu ve výši 2-3 tis. na individuální trenérskou přípravu.
 3. Každý hráč, který se umístí na 4. až postupovém místě na MČR v mistrovské kategorii poskytne TCMKŠSV odměnu ve výši 1-1,5 tis. na individuální trenérskou přípravu.
 4. O přesné výši podpory bude rozhodnuto po MMaS rozhodnutím v hlasováním v KM a VV Krajského šachového svazu Vysočina.

Ostatní podpora při MMaS:

 1. KŠSV uhradí náklady na bydlení pro pověřené vedoucí výpravy na základě faktury vystavené pořadatelem.

Požadavky TCMKŠSV na udělení podpory:

 1. Hráč, trenér nebo vedoucí oddílu před zahájením MMaS zašle na mail manažera: zeza1068@gmail.com , vyplněnou tabulku s údaji o hráči, kategorii, oddíl a trenérské zajištění pro přípravu MMaS a pro motivační odměnu.
 2. Každý trenér do 7 dnů po skončení MMaS  dodá osobně nebo na mail manažera zeza1068@gmail.com  fakturu nebo výkaz práce na který má podle projektu nárok.
 3. Každý trenér do 7 dnů po skončení  MMaS napíše článek o MMaS, ve kterém zhodnotí  působení hráčů, pro které působil jako trenér při MMaS. Tento článek pak bude zveřejněn na webu KŠSV.
 4. Pro trenérskou příprava při MMaS může být použito i interaktivních formy prostřednictvím internetu (TeamViewer, Skype atd.)
 5. Trenéra musí mít platnou trenérskou činnost a musí být schopen vystavit fakturu.

Dne 25. 11. 2020                                                                                  Jan Zezula

                                                                                                    Manažer Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina

Tabulka Zajištění hráčů KŠSV na MMaS.

Napsat komentář