Zpráva z druhého soustředění Šachového centra talentové mládeže v Kraji Vysočina v Náměšti nad Oslavou

Po dlouhé korona-virové pauze jsme konečně mohli dne 6. 6. 2020 uspořádat druhé šachové soustředění Šachového centra talentové mládeže v Kraji Vysočina.  Soustředění se ujali v Náměšti na Oslavou z šachového oddílu Tělovýchovné jednoty ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Soustředění se konalo v útulných prostorách náměšťského Domu dětí a mládeže za současných  hygienických opatřeních po odeznívající korona-virové epidemii.

I přes stálá rizika nákazy a omezení se na druhém soustředění sešlo 34 mladých šachistů a šachistek převážně z Kraje Vysočina a čtyři hráči z kraje Jihomoravského. Zkušení trenéři II. třídy GM Petr Velička a KM Petr Mičulka navázali tematicky na první soustředění konaném v Pelhřimově, jak je pro tento ročník plánováno.

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy

1) Materiální výhoda ve věžových koncovkách

2) Výměny figur                        

3) Boj proti izolovanému dámskému pěšci       

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy

1) Úvod do jezdcových koncovek

2) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání)

3) Útok na krále v centru

Hodnocení práce v jednotlivých skupinách očima trenérů:

Hodnocení skupiny A:

V mé skupině A bylo celkem 19 dětí. Probíraná témata byly dle rozpisu: realizace materiální výhody ve věžových koncovkách, výměny figur a boj proti izolovanému dámskému pěšci. Výkladu každého tématu jsem věnoval vždy cca 90 min času, během výkladu se všichni aktivně zapojovali do řešení problémů v jednotlivých partiových ukázkách, dostávali otázky a za jejich správné zodpovězení byli bodování. Závěrečných 30 min každého bloku jsem věnoval testu, při kterém každý žák dostal k vyřešení 3 diagramy týkající se daného tématu. Výsledek byl opět bodován. Tři nejlepší byli odměněni sladkou odměnou.

Každý  z účastníku dostane materiál ze soustředění ve formátu pgn + úlohy k samostatnému řešení na doma.

Výsledek bodování:

  1.  Tadeáš Hladký                                             19 bodů (z 26 možných)

2-3  Martin Žaža a Filip Zedníček                                              16 bodů

       4.    David Kučera                                                           14 bodů

       5.    Jakub Zezula                                                13,5 bodů

       6-7. Lukáš Kaňka a Jan Vyhnálek                                  13 bodů

       8-9. Markéta Šťávová a Lucie Rybáčková         10,5 bodů

       10.  Adam Simajchl                                            10 bodů (z 20) odešel dříve

       11-12.  Mikuláš Hladký a Martin Policar              9,5 bodů 

       13.  Pavel Vojtek                                                9 bodů (z 20) odešel dříve

       14.  Matěj Ecler                                                         7,5 bodů

       15.  Ivo Pejcha                                                           7 bodů

       16.  Ivo Šofr                                                        5 bodů

       17.  David Žaža                                                   3,5 bodu

       18.  Tomáš Koumar                                            3 body

       19.  Matěj Zezula                                                           2,5 bodu

       20.  Adam Kutil                                                  2 body (z 20) odešel dříve

Zpracoval GM Petr Velička, trenér II.třídy

Hodnocení skupiny B:

Ing. Petr Mičulka si pro skupinu B připravil:

  1. Úvod do jezdcových koncovek
  2. Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání)
  3. Útok na krále v centru

Skupina B byla obsazena 16 hráči: Rybáček Martin, Vondra Filip, Havelka Aleš, Havelková Kamila, Stejskal Jakub, Holcman Matěj – Gambit Jihlava, Horák David, Simandl Štěpán – TJ Spartak Pelhřimov, Ondra Malý, Vítek Bělehrad, Stanislav Pelán, Lucie Šťávová – TJ Náměšť nad Oslavou, Šorf Filip – TJ Žďár nad Sázavou, Leontýna Hladká – Jezdci Jundrov, Brychta Adam a David – neregistrovaní

Na druhém soustředění KCTM v roce 2020 bylo ve skupině B celkem 16 mladých nadějí. Na začátku získali drobné odměny úspěšní řešitelé, kteří zaslali svá řešení z 1. soustředění. Jelikož byly k dispozici jak diaprojektor, tak nástěnná šachovnice, probíraná témata jsme probírali podle toho, který způsob se jevil pro konkrétní případ přínosnější. Nejdůležitější poznatky mohli posluchači vnímat ústně, zásady a principy byly vysvětlovány opakovaně v různých situacích. Děti se zapojovaly na vyzvání též aktivně, trenér reagoval na správné i nesprávné myšlenkové pochody při řešení různých situací a naváděl děti směrem k vyřešení situací. Probraná témata budou ještě zaslána e-mailem včetně úkolů do příštího soustředění.

Vypracoval Ing. Petr Mičulka

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům za příkladné dodržování požadovaných opatření, za vynikající přístup k práci na soustředění. Poděkování patří také kolektivu DDM Náměšť, který nám připravil prostory a všechny potřebné věci k pořádání soustředění a místní Restauraci a Pizzerii Peperone, za velmi rychlou a dobrou přípravu oběda v nečekaně vysokém počtu jídel.

Děkujeme.

Za pořadatelský tým

V Náměšti nad Oslavou 8. 6. 2020

Jan Zezula

Vyúčtování 2. soustředění CTMKSSV v Náměšti nad Oslavou dne 6. 6 . 2020:

Trenérská práce:

GM Petr Velička ( 6 hod. po 380,-/ hod)…………………………………………..…2 280,-

Ing. Petr Mičulka ( 6 hod. po 350,-/ hod.)……………………………………………. 2 100,-

Stravné trenéři (2 x 159,-)………………………………………………………….…..  318,-

Cestovné ( 2x 101 km x  4,-/km)………………………………………………………        0,-

Pronájem prostor ……………………………………………………………..………. 1 500,-

Celkem náklady na 2. soustředění CTMKSSV v Náměšti nad Oslavou ………….6 198,-

Plánovaný rozpočet na 2. soustředění    ………………………………………………. 6 980,-

Výsledek nákladů na 2. soustředění proti plánovanému  rozpočtu  projektu… ……… – 782,-

Napsat komentář