Nové konkurzní řízení na soutěže mládeže v roce 2020

Logo KŠSV

KM + TMK KŠS Vysočina vyhlašuje nové konkurzní řízení

na pořádání soutěží v roce 2020:

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

Termín: v období od 12.9. do 13. 9. 2020

Dotace KŠSV: 1.500,-  Kč

Dotace KCTM:

– Medaile a diplomy pro 1.-3. místo,

– Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 10 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: do 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

Tempo hry:

přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

Termín: v období od 12. 9. do 13. 9. 2020

Dotace KŠSV: 1.500,-  Kč

Dotace KCTM:

– Medaile a diplomy pro 1.-3. místo

– Náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 10 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Výše vkladu: do 200,- Kč

Požadavky na pořadatele:

– Zápočet na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK

Tempo hry:

 přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

– Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

– Zajistit  věcné ceny.

– Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

– Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

– Vklad použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže. O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

– Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc.

– Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠSV.

– Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

– Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres. Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠSV právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 20. července  2020,  výši vkladu, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na e-mailovou adresu:

Drahomíra Kaňková, kankova.d@seznam.cz.

                                                                                Drahomíra Kaňková

                                                                                Předsedkyně KM + TMK KŠSV

V Pelhřimově 20.6.2020

Napsat komentář