Projekt KTCM 2020 – Krajský šachový svaz Vysočina

V Kraji Vysočina je talentovaná mládež soustředěna do Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina. Dále budeme používat zkratku KCTM

Seznam šachistů zařazených do KCTM

č. ročník příjmení a jméno oddíl LOK FIDE/ČR Důvod Zařazení
1 2008 Šťávová Markéta TJ Náměšť nad Oslavou 1213/1287 LT A A
2 2009 Rybáčková Lucie Gambit Jihlava 1335/1333 LT A A
3 2012 Policar Martin TJ Spartak Pelhřimov 1258/1193 LT A A
4 2004 Součková Viktorie Spartak Velké Meziříčí 1176/1210 LT B B
5 2004 Vyhnálek Jan TJ Spartak Pelhřimov 1578/1579 LT B A
6 2005 Brabencová Aneta TJ Jiskra Humpolec 1271/1245 LT B B
7 2005 Šedý Matěj ŠK Světlá nad Sázavou 1483/1538 LT B A
8 2005 Kučera David Gambit Jihlava 1372/1497 LT B A
9 2005 Vokoun Tomáš TJ Žďár nad Sázavou 1647/1630 LT B A
10 2006 Richter Rudolf TJ Náměšť nad Oslavou 1575/1545 LT B A
11 2006 Kostková Kateřina ŠK Světlá nad Sázavou 0/1068 LT B B
12 2006 Pejcha Ivoš Gambit Jihlava 1127/1200 LT B B
13 2006 Šťávová Helena TJ Náměšť nad Oslavou 1163/1249 LT B A
14 2006 Zedníček Filip ŠK Světlá nad Sázavou 1403/1471 LT B A
15 2007 Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou 1790/1707 LT B A
16 2007 Zezula Jakub TJ Náměšť nad Oslavou 1434/1427 LT B A
17 2009 Janata Adam ŠK Světlá nad Sázavou 1004/1094 LT B B
18 2009 Kovařík Vít Gambit Jihlava 0/1139 LT B B
19 2009 Zezula Matěj TJ Náměšť nad Oslavou 1078/1215 LT B A
20 2009 Vondra Filip Gambit Jihlava 1099/1264 LT B B
21 2009 Čech Zbyněk ŠK Světlá nad Sázavou 1047/1069 LT B B
22 2010 Pádivá Tereza ŠK Světlá nad Sázavou 0/1100 LT B B
23 2010 Šťávová Lucie TJ Náměšť nad Oslavou 0/1100 LT B B
24 2010 Srba Daniel ŠK Světlá nad Sázavou 1152/1236 LT B B
25 2010 Stejskal Jakub Gambit Jihlava 0/1090 LT B B
26 2011 Havelková Kamila Gambit Jihlava 0/1100 LT B B
27 2001 Kříž Vojtěch TJ Jiskra Humpolec 1660/1633 LT J A
28 2001 Zelený Tomáš ŠK Caissa Třebíč 1947/1965 LT J A
29 2001 Čížek Jan ŠK Světlá nad Sázavou 1582/1605 LT J A
30 2002 Krč Michal Gambit Jihlava 1575/1619 LT J A
31 2002 Čipl Jan ŠK Světlá nad Sázavou 1532/1558 LT J A
32 2002 Dejmal Ondřej ŠK Světlá nad Sázavou 1829/1763 LT J A
33 2002 Klubal Jiří TJ Jiskra Humpolec 1867/1923 LT J A
34 2003 Kubíče Jakub ŠK Světlá nad Sázavou 1702/1716 LT J A
35 2003 Richterová Julie TJ Náměšť nad Oslavou 1845/1808 LT J A
36 2003 Kaňka Lukáš TJ Spartak Pelhřimov 1660/1654 LT J A
37 2003 Simajchl Adam Spartak Velké Meziříčí 1568/1554 LT J A

Kritéria pro zařazení:

LT A = Listina talentů KŠS Vysočina skupina A

– chlapci a dívky zařazení na listině talentů ŠSČR

– chlapci a dívky, kteří hráli kategorie MČR a umístili se v 1. pol. své kategorie MČR

LT B = Listina talentů KŠS Vysočina skupina B

– chlapci a dívky, které se umístili ve 2. polovině své kategorie na MČR a získali min. 3 body

– chlapci a dívky, kteří se umístili na 1. a 2. místě v KP mládeže v praktickém šachu

– chlapci a dívky, kteří získali min. 50 % bodů na Mistrovství Moravy a Slezska

LT J = Listina talentů KŠS Vysočina skupina juniorů

– juniorky a junioři zařazení na LT Komisí mládeže KŠSV

Seznam trenérů KTCM

GM Petr Velička, trenér 2. třídy

KM Petr Mičulka, trenér 2. třídy

V případě potřeby i další trenéři 2. třídy (FM Lukáš Karásek, KM Pavel Brož, FM Jiří Tůma)

Rámcový program KTCM

Hlavní myšlenkou projektu KTCM  KSSV pro rok 2020, je projekt jako ucelený program jedno nebo dvoudenních soustředění. Soustředění mají na celý projekt dopředu naplánovaná témata. Témata na sebe navazují, a tvoří ucelený soubor témat. Hlavními trenéry plánovanými pro projekt KTCM v oblasti soustředění jsou GM Petr Velička a KM Petr Mičulka. Trenéři mají povinnost do týdne zaslat účastníkům soustředění metodické materiály z probíraných témat ve formátu pgn. Hráči také dostanou úkoly z probíraných témat a ty zašlou trenérem určeného termínu ke kontrole.

Účast jiných trenérů je možná za předpokladu, že dodrží plánovaná témata, aby byla zachována hlavní myšlenka projektu. Trenéři musí splňovat požadavek na II. trenérskou třídu. Dalším záměrem je udělat každé soustředění KTCM v různých městech Kraje Vysočina tak aby bylo rozloženo dojíždění na tato soustředění rovnoměrně mezi všechny talentované hráče. Plánováno je 6 jednodenních soustředění, kdy podle aktuální situace může být jednodenní nahrazeno dvoudenním a tím se sníží počet soustředění.

1. Soustředění:

Termín konání: 22. 2. 2020

Místo konání: Pelhřimov

Jednodenní – 6 hodin

2 skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Geometrie pěšcových koncovek   

2) Slabá a silná pole                         

3) Izolovaný dámský pěšec          

Témata pro skupinu B: 

1) Pěšcové koncovky (opozice, kritická pole)

2) Teorie kombinace 1 (dvojitý úder, vazba, odlákání)

3) Zásady hry v zahájení a typické chyby v zahájení

2. Soustředění

Termín konání: květen 2020

Místo konání: bude upřesněno

Jednodenní- 6 hodin

2 Skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Materiální výhoda ve věžových koncovkách

2) Výměny figur                        

3) Boj proti izolovanému dámskému pěšci       

Témata pro skupinu B: 

1) Úvod do jezdcových koncovek

2) Teorie kombinace 2 (blokáda, překrytí, vazba, odlákání)

3) Útok na krále v centru

3. Soustředění

Termín konání červen 2020

Místo konání: bude upřesněno

Jednodenní – 6 hodin

2 skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Poziční výhoda ve věžových koncovkách

2) Přechod ze zahájení do střední hry

3) Karlovarská struktura – plány bílého

Témata pro skupinu B: 

1) Úvod do střelcových koncovek

2) Teorie kombinace 3 (slabá poslední řada, proměna pěšce, remízové kombinace

3) Útok na krále – stejné rošády

4. Soustředění

Termín konání: září 2020, 

Místo konání: bude upřesněno

Jednodenní – 6 hodin

2 skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Materiální výhoda v jezdcových koncovkách

2) Různobarevní střelci ve střední hře

3) Karlovarská struktura – plány černého

Témata pro skupinu B: 

1) Koncovky různobarevných střelců – základní teoretické pozice

2) Taktika – příklady, procvičení

3) Útok na krále – různé rošády

5. Soustředění

Termín konání: říjen 2020,

Místo konání: bude upřesněno

Jednodenní – 6 hodin

2 skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Poziční výhoda v jezdcových koncovkách

2) Profylaktické myšlení

3) Maroczyho výstavba s e6

Témata pro skupinu B: 

1) Úvod do věžovek

2) Boj o centrum, tvorba výhodné pěšcové struktury

3) Realizace materiální převahy

6. Soustředění

Termín konání: listopad 2020

Místo konání: bude upřesněno

Jednodenní – 6 hodin

2 skupiny

Témata pro skupinu A:

1) Koncovky různobarevných střelců

2) Dvojice střelců ve střední hře

3) Maroczyho výstavba s g6

Témata pro skupinu B: 

1) Matování 2 střelci, střelcem a jezdcem

2) Otevřené hry- typické příklady

3) Realizace poziční převahy

Rámcový rozpočet KTCM

Příjmy:

Dotace ŠSČR……………………………………………………………………49 820,-

Příjmy celkem………………………………………………………..……….  49 820,-

Výdaje:

  1. soustředění: únor – 2 skupiny……………………………………………… 6 868,-

            Odměny trenérů – GM ……………………………….. 2 280,-

            Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,-

            CP trenérů…………………………………………….     808,-

            Stravné trenérů………………………………………..     180,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

  • soustředění: květen -2 skupiny……………………………….……………… 6 980,-

            Odměny trenérů – GM ……………………………….. 2 280,-

            Odměny trenérů –…………………….………………. 2 100,-

            Stravné trenérů………………………………………..     300,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

  • soustředění: červen – 2 skupiny…………………….….……………………. 6 980,-

            Odměny trenérů – GM ……………………………….. 2 280,-

            Odměny trenérů – ……………………………………. 2 100,-

            Stravné trenérů………………………………………..     300,-

CP trenérů…………………………………………….     800,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

  • soustředění: září. 2020- 2 skupiny………………………..…………………… 6 980,-

            Odměny trenérů – …………………………………….. 2 280,-

            Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,-

            Stravné trenérů………………………………………..     300,-

CP trenérů…………………………………………….     800,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

  • soustředění: říjen. 2020- 2 skupiny……………….………………………… 6 980,-

            Odměny trenérů – GM. …………..………………….. 2 280,-

            Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,-

            Stravné trenérů………………………………………..     300,-

CP trenérů…………………………………………….     800,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

  • soustředění: listopad  2020- 2 skupiny…………….………………..………. 6 980,-

            Odměny trenérů –GM .…………….  ……………….. 2 280,-

            Odměny trenérů –………………….…………………. 2 100,-

            Stravné trenérů………………………………………..     300,-

CP trenérů…………………………………………….     800,-

            Pronájem……………………………………………… 1 500,-

Nákup materiálu, případné ubytování trenérů ………………………………… 3 052,-

Odměna managera……………………………………………………………….   5 000,-

Celkem……………………………………………………………………………   49 820,-

Jan Zezula, manager Šachového centra talentované mládeže v Kraji Vysočina

V Náměšti nad Oslavou dne 12. 5. 2020

Napsat komentář