Krajský přebor družstev mládeže 2020

KP družstev mládeže 2020 proběhne v termínu 27. – 28. 6. 2020 v Jihlavě.

Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. a Gambit Jihlava

pořádají za podpory KŠSV

   Krajský přebor družstev mládeže 2019/2020

1.  Termín: 27. – 28. 6. 2020

2.  Místo konání:  DDM Jihlava, příspěvková organizace, Brněnská 670/46 Jihlava

3.  Řídící orgán: Komise mládeže KŠS Vysočina

4.  Ředitel turnaje: Jiří Widerlechner, Kollárova 5, Jihlava, tel: 603325185,

      mail:  widerlechner@centrum.cz

5. Hlavní rozhodčí: Antonín Seidl

6.  Právo účasti: 6 členná družstva oddílů KŠS Vysočina. Členové družstev ani jejich doprovod nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu  14-ti dnů před KP nebyli v kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě.

Každý účastník musí mít s sebou alespoň jednu roušku a sáček na ni. 

Ke každému zápasu musí na libovolné šachovnici nastoupit:

  • 4 žáci (žákyně) narozen/a 1. 1. 2004 a mladší
  • 1 mladší žák (žákyně) narozen/a 1. 1. 2007 a mladší
  • 1 dívka narozena 1. 1. 2004 a mladší, nebo žák narozen 1. 1. 2009 a mladší.

Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici.

Dle soutěžního řádu ŠSČR, článku 3, odstavce 3.6.2. může být do sestavy pro utkání zařazen jen jeden hostující nebo volný hráč. Účast cizinců není povolena.

7.a  Systém hry, hrací tempo, hodnocení při účasti 5 a více družstev:

Základní skupina: Hraje se systémem každý s každým. Tempo: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah bez zápisu. Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) vzájemné utkání, d) výsledek proti 1., 2., … družstvu, e) los.

Finále: Do nedělního finále postupují nejlepší dva týmy ze základní skupiny. Hrají se dva vzájemné zápasy. Tempo: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah s povinným zápisem. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula

body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) výsledek na 1. šachovnici, ev. 2. šachovnici, 3. šachovnici, 4. šachovnici, 5. šachovnici, d)dodatečný

zápas v rapid šachu tempem 2 x 12 minut pro každého hráče plus 3 sekundy na tah.

Časový plán:

Sobota:                                                            Neděle:

  8:15 –   8:45         Prezence                           9:00 – 11:30       1. kolo

  9:00 – 10:30         1. kolo                             11:30 – 12:30       oběd

10:30 – 12:00         2. kolo                             12:30 – 15:00       2. kolo

12:00 – 13:00         oběd                               15:00 – 15:30       Případný dodatečný zápas v                                                                                            rapidu.

13:00 – 14:30         3. kolo

14:30 – 16:00         4. kolo

16:00 – 17:30         5. kolo

Případné 6. kolo začne v 17:30.

 7.b  Systém hry, hrací tempo, hodnocení při účasti 4 a méně družstev:

Hraje se systémem každý s každým. Tempo: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem.. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) vzájemné utkání, d) výsledek proti 1., 2., … družstvu, e) dodatečný zápas v rapid šachu tempem 2 x 12 minut pro každého hráče plus 3 sekundy na tah.

8. Přihlášky:  Přihlášky včetně soupisky zasílejte do 22. 6. 2020 na adresu ředitele turnaje.

9. Soupisky: Každé družstvo předloží při prezenci soupisku s podpisem a razítkem vysílající organizace. Soupiska musí obsahovat:

Soupiska smí obsahovat nejvýše 20 hráčů. Povolení k hostování od mateřského oddílu se předkládá současně se soupiskou. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout. Každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

10. Postupy: Vítěz Krajského přeboru družstev mládeže 2019/2020 postupuje do 1. ligy mládeže 2020/2021.

11. Vklad do turnaje:  Startovné 600,- za družstvo.

12. Cenový fond: První tři družstva obdrží pohár, medaile, diplom a věcnou cenu pro každého hráče z družstva.

13. Oběd: Lze využít samoobslužná občerstvení (Mc Donalds, KFC a další) v CITY PARKU, vzdáleném cca 150 metrů, případně si objednat pizzu.

14. GDPR: Účastníci KP i jejich doprovod svojí účastí dávají souhlas ke zveřejňování osobních údajů, sportovních výsledků a pořizování fotek, popř. videí.

Nezapomeňte si sebou vzít  přezůvky!!!                                   V Jihlavě dne 18. 5. 2020

Propozice jsou zde.

Napsat komentář