Projekt zajištění hráčů KCTM na Mistrovství ČR mládeže 2020

Projekt zajištění hráčů KCTM se týká mládeže s ELO v praktickém šachu (národním nebo FIDE) vyšším než 1200. V kategoriích H10, D10 se hranice ELO snižuje na 1100.

 Vedoucí výpravy na Mistrovství ČR mládeže: KŠS Vysočina jmenuje vedoucím výpravy na Mistrovství ČR mládeže Renátu Brožovou. KCTM uhradí vedoucímu výpravy ubytování na Mistrovství ČR mládeže na základě předem vystavené faktury.

Vedoucí výpravy zajistí zodpovědný doprovod pro hráče bez vlastního doprovodu.

Vedoucí výpravy do 20. 2. předloží jmenovitý seznam přihlášených hráčů s uvedením turnaje, do kterého se hlásí a trenéra, kterému bude vyplacen příspěvek za trenérské zajištění a individuální tréninky každého hráče. Na základě tohoto přehledu vypracuje rozpočet projektu. Trenéři, kteří mají živnostenský list na trenérskou činnost, vystaví fakturu. S trenéry, kteří ho nemají, bude uzavřena dohoda o provedení práce.

Vedoucí výpravy zajistí publicitu Mistrovství ČR mládeže před a v průběhu soutěže a zpracování zprávy z Mistrovství ČR mládeže. Stručnou zprávu z MČR mládeže připraví ke zveřejnění v médiích a na webu KŠSV do týdne od ukončení MČR, závěrečnou zprávu, fotodokumentaci a hodnocením trenérů do 1 měsíce.

Trenérské zajištění na Mistrovství ČR mládeže:

Každému hráči, který startuje v mistrovské kategorii Mistrovství ČR mládeže, uhradí KCTM příspěvek na trenéra ve výši 1200 Kč.

Každému hráči, který je na listině talentů KŠSV a startuje ve FIDE OPEN u při Mistrovství ČR mládeže, uhradí KCTM příspěvek na trenéra ve výši 900 Kč.

Každému hráči, který je na listině talentů KŠSV a startuje v Národním OPENu při Mistrovství ČR mládeže, uhradí KCTM příspěvek na trenéra ve výši 600 Kč.

Motivační odměny hráčů: Každému hráči, který se v mistrovské kategorii nebo v open turnajích umístí na 1. až 3. místě, poskytne KCTM příspěvek na individuální trénink ve výši 5 000 Kč.

Každému hráči, který se v mistrovské kategorii umístí na 4. až 10. místě nebo v open turnajích, poskytne KCTM příspěvek na individuální trénink ve výši 1500 Kč.

Platnost projektu: Projekt vstupuje v platnost až po schválení dotace Kraje Vysočina na Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina na rok 2020 kromě ubytování vedoucí výpravy, jež bude uhrazeno předem.

Formulář pro účastníky k vyplnění. Zašlete ho do 15. 2. 2020 vedoucí výpravy Renátě Brožové na e-mail renabro@seznam.cz.

Listina talentů k 1. 2. 2020

Napsat komentář