Opakované konkurzy na KP mládeže

KM + TMK KŠS Vysočina
vyhlašuje opakované konkurzy na uspořádání soutěží v roce 2020:

 1. Krajský přebor družstev mládeže

2. Krajský přebor škol

Krajský přebor družstev mládeže
Termín: 2. – 3. května 2020
Dotace KŠSV: 1.000 Kč
Požadavky na pořadatele:

Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

Tempo hry v základní skupině: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah.

Tempo hry ve finále: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah.

Max. vklad 400 Kč/družstvo.

Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

Krajský přebor škol
Termín: 1 až 3 dny školního vyučování v období leden až březen 2020
Termín nesmí kolidovat s mistrovskými akcemi KŠSV a ŠSČR.
Dotace KŠSV: 1.000 Kč
Požadavky na pořadatele:

 • Zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál.
 • Tempo hry: 2 x 15 minut na partii.
 • Max. vklad 250 Kč/družstvo.
 • Podrobnosti: viz rozpis Přeboru škol 2019/2020.
  Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:
 • Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.
 • Zajistit diplomy, poháry, medaile a věcné ceny.
 • Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a
  výsledky zveřejní na www.chess-results.com.
 • Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.
 • Vklad použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže.
  O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více
  zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek.
  V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:
 • Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve
  formátu doc.
 • Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠS Vysočina.
 • Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou
  příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje
  uvedeny).
  Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres.
  Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby
  uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo
  požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.
  Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:
  Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 20. ledna 2020.
  V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši vkladu,
  zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu
  ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U
  kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.
  Přihlášky do konkurzu zasílejte na E-mailovou adresu Ing. Zdeňka Fialy: chess.svetla@seznam.cz
  Ing. Zdeněk Fiala
  předseda KM+TMK KŠS Vysočina
  Ve Světlé nad Sázavou 1. ledna 2020

Napsat komentář