Projekt Šachy do škol

K aktivitám projektu patří:
1. Výuka šachu na školách formou povinného či nepovinného předmětu nebo kroužku – do projektu se se můžou zapojit všechny druhy škol, tj. mateřské, základní i střední školy
2. Školení pro učitele škol a trenéry
3. Přebor škol v šachu
Podrobnosti k projektu Šachy do škol najdete níže a na jeho webových stránkách www.sachydoskol.cz.

Republikovou koordinátorkou projektu je Venuše Souralová.

Email: sachydoskol@chess.cz
Telefon: +420 723 279 926 (Volejte, prosím, Po – Pá v odpoledních hodinách.)

Koordinátorky projektu pro Kraj Vysočina jsou Eva Kořínková (evakorinkova@seznam.cz) a Drahomíra Daňková(kankova.d@seznam.cz).

1. Výuka šachu na školách

JAK SE ZAPOJIT?

Pokud jste ředitel/ka  mateřské, základní či střední  školy (příp. vyučující nebo šachový trenér/ka) a máte zájem o začlenění šachu pravidelně  do výuky  nebo o založení šachového zájmového kroužku na Vaší škole, zapojte se do projektu Šachy do škol a využijte podporu, kterou nabízíme.

Učiňte následující kroky:

 1. Přečtěte si podrobné podmínky účasti škol (níže)
 2. Informujte o svém záměru vedení školy (pokud jste pouze vyučující či trenér)
 3. Stáhněte si přihlašovací formulář  zde.
 4. Tuto vyplněnou přihlášku (formulář obsahuje i objednávku cvičebnic) odešlete na mailovou adresu sachydoskol@chess.cz.
 5. Vyčkejte na odpověď.

Nové podmínky účasti škol v projektu Šachy do škol od září 2019

Co musí škola splnit?

 • přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.)
 • vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně
 • odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 12-13 jednotek za pololetí)
 • kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy, tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti  učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma )
 • do 20. 6. odeslat celorepublikovému manažerovi projektu (sachydoskol@chess.cz) stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno  splnit:

 • uzavřít do 30. 10.   s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu, smlouvu připravíme a odešleme vám k podpisu
 • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

A to nejlepší na konec:

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

 • LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma
 • Cvičebnice ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1žák/1kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce)
 • Nové školy v projektu  metodiku a sbírku úloh zdarma
 • Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který  je pro žáky zdarma, navíc příspěvek na odměnu pro vyučujícího 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)
 • Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů třídy a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech.
 • Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)
 • Možnost zapůjčení šachového materiálu
 • Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů
 • Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš

Máte dotazy, nejste si jistí, zda do toho jít?  Stačí napsat na mail sachydoskol@chess.cz, rádi Vám poradíme!

Vztah šachu k RVP ZV zde:  https://www.chess.cz/sachy-do-skol/prinos-sachu-pro-deti/

2. Školení pro učitele škol a trenéry

Pro získání trenérské kvalifikace pro výuku šachu máte několik možností.

a) Absolvovat online školení https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti  učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma.

b) Absolvovat školení vedené prezenční formou. V rámci projektu bude ve školním roce 2019/2020  školení i v našem kraji. Každý účastník obdrží certifikát. Zájemci o školení se můžou hlásit na email: evakorinkova@seznam.cz. Školení proběhne dne 14. 12. 2019 ve Žďáře nad Sázavou. Povede ho zkušený lektor Petr Mičulka.

c) Přímo pro pedagogy je určen kurz Šachy ve škole, na který jsme pod hlavičkou Národního ústavu pro další vzdělávání (NIDV) získali akreditaci MŠMT. Lektorem je opět Petr Mičulka. Školení proběhne dne 4. 11. 2019 v Ostravě a 29. 11. 2019 v Jihlavě.

3. Přebor škol v šachu

Šachový svaz České republiky organizuje i v letošním školním roce Přebor škol v šachu. Nejprve by měla během října – listopadu 2019 proběhnout školní kola.

V průběhu listopadu 2019 – ledna 2020 proběhnou okresní kola.

Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. žáci středních škol

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno).

Vše je upřesněno v propozicích.

Nejlepší družstva z každé kategorie v okresním kole postupují do kola krajského, z něhož první dvě vítězná družstva postoupí do celostátního kola. Republikové kolo bude Mistrovstvím ČR školních týmů, proběhne v červnu 2020.

Napsat komentář