Blahopřání k životnímu jubileu

Šachy začal hrát v oddíle TJ Žďár nad Sázavou začátkem 70. let minulého století . Postupně se stal i stálým hráčem „A“ týmu. Začátkem 80. let se zapojil i do soutěží v korespondenčním šachu.

Od roku 1986 začal pracovat i jako funkcionář. Nejprve ve VV oddílu jako pokladník, o dva roky později již v Okresním šachovém svazu jako místopředseda svazu  a předseda STK .

V roce 1987 se stal rozhodčím II. třídy a v roce 1988 získal i trenérskou III. třídu. Jak přibývaly roky Jiří hrál praktický šach čím dál méně o to více se věnoval funkcionářské a rozhodcovské činnosti.

Jako rozhodčí pracuje dodnes již s titulem Mezinárodní rozhodčí. Řídí nejen přebory družstev a jednotlivců Kraje Vysočina , ale i celorepublikové turnaje a přebory.

 


Naposledy řídil MČR jednotlivců mužů i žen v rámci Šachového festivalu Vysočiny 2015 v Havlíčkově Brodě.

 Do loňského roku pracoval též jako předseda STK a místopředseda VV Kraje Vysočina, nyní působí jako člen krajské STK.

Přejeme mu do dalšího života mnoho zdaru, pevné zdraví ať jej šachy stále baví. Spokojenost a ještě mnoho krásných let.

K přání oddílu TJ Žďár nad Sázavou se připojila v pátek 18.3. 2016 místopředsedkyně VV KŠSV Eva Kořínková, která mu na schůzce oddílu poděkovala za dosavadní činnost a popřála mu pevné zdraví a hodně zajímavých turnajů v roli rozhodčího.Napsat komentář