Konkurzy na pořadatele KP mládeže pro rok 2016

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12
2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16
3. Krajský přebor družstev mladších žáků
4. Krajský přebor družstev starších žáků
5. Krajský přebor škol

1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

Termín: v období od 4. 1. do 30. 6. 2016, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč (na cenový fond a na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího).

Dotace KCTM: náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 14 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Požadavky na pořadatele:

– Turnaj s možností zápočtu na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

 

 

2. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

 Termín: v období od 4. 1. do 30. 6. 2016, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč (na cenový fond a na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího).

Dotace KCTM: náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 14 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Požadavky na pořadatele:

– Turnaj s možností zápočtu na LOK ČR.

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

– Tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

– Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

– Preferovat budeme OPEN turnaj s tempem 90 minut na 40 tahů + 30 sekund/tah (ev. s přídavkem 30 minut po 40. tahu). Vhodné je spojení Krajského přebor mládeže kategorie HD14 a HD16 s Krajským přeborem jednotlivců KSS Vysočina.

 

 

3. Krajský přebor družstev mladších žáků

Termín: 9. dubna 2016.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího.

Požadavky na pořadatele:

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Tempo hry: min. 2 x 25 minut + 10 s/tah.

– Max. startovné 250 Kč/družstvo.

– Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

 

 

4. Krajský přebor družstev starších žáků

Termín: 14. – 15. května 2016.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího).

Požadavky na pořadatele:

– Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

– Tempo hry v základní skupině: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah.

– Tempo hry ve finále: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah.

– Max. startovné 250 Kč/družstvo.

– Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

 

 

5. Krajský přebor škol

Termín: 1 den/ 1 kategorie ve dnech školního vyučování v období od 4. ledna do 26. února 2016.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího).

Požadavky na pořadatele:

– Zajistit všechny 3 kategorie Přeboru škol. Možno uspořádat více kategorií v jeden den.

– Zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál.

– Zajistit poháry, medaile a diplomy pro nejlepší tři družstva v každé kategorii.

– Tempo hry: 2 x 15 minut na partii.

– Max. startovné 250 Kč/družstvo.

 


Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

– Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

– Zajistit poháry, medaile a věcné ceny.

– Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

– Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

– Startovné použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže.

 

O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek.

 

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

– Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc.

– Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠS Vysočina.Propozice KP škol zašle pořadatel také oprávněným účastníkům KP škol.

– Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

– Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres.

 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

 

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 30. listopadu 2015.

V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na E-mailovou adresu Ing. Zdeňka Fialy:  chess.svetla@seznam.cz

                                                                                                                              Ing. Zdeněk Fiala

                                                                                                              předseda KM+TMK KŠS Vysočina

 

V Havlíčkově Brodě 11. listopadu 2015.

Napsat komentář