Školení trenérů III. třídy

Jihočeský šachový svaz a TMK pořádají

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3.TŘÍDY

Vedoucí školení Alois Bartoš, telefon 732 247 053.

Termíny školení jsou stanovené na 15. a 16.květen a 22 a 23, květen 2021.

První víkend proběhne on-line, druhý potom 22+23.5. ve Vráži u Písku, předpoklad je zrušení omezení na setkávání osob, jinak také proběhne jako on line. Závěrečné zkoušky se uskuteční ve druhé polovině června v Táboře, ve všední den, trvání 3 hodiny. Termín bude stanovený 23.5. po dohodě.

Školení se mohou zúčastnit členové ŠSČR starší 17 ti let. Doporučené jsou psací potřeby, záznamník a osobní PC (na 23.5., výuka s programy).

Přihlášky na  abartos@volny.cz  do 8.května včetně e-adres a telefonů, poplatek za školení je 1.000 Kč, ten odešlete do 8.5. na č.ú.:  7000018747/8040. Variabilní symbol je 35.  Dále napište své jméno jako zprávu příjemci.

Poplatek za školení členů Krajského šachového svazu Vysočina hradí KŠSV – přihlášku zašlete v kopii na e-mail: evakorinkova@seznam.cz.

Úhrada vkladu, vypracování písemné práce a úspěšné vykonání zkoušek je podmínkou pro udělení III TR.

Program školení:

První víkend sobota a neděle:

15 a 16.5. je lektorem IM David Kaňovský a školení proběhne v souladu s doporučením ŠS,tren.komise https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf

IM Kaňovský zašle přihlášeným časový rozpis a způsob výuky on line(aplikaci,připojení).

Druhý víkend se uskuteční v hotelu Lázně Vráž,Vráž u Písku č.p. 1.

Sobota 22.5.:

9.00 -9.30 prezentace

9.30 – 11.30 pravidla FIDE,soutěžní řád a aktualizace. Petr Hostaša rozh.I třídy

11.30 – 12.30 oběd

13.30 – 17.00  propočet variant,hodnocení pozice a příprava na partii.Rozbor

partie. Milan Borkovec tr.3.

17.00 -18.00 výuka v kroužku,oddíle s přihlédnutím na věkové skupiny.

A.Bartoš tr 2.

Neděle 23.5.:

9.00 -12.00 práce s programy aplikacemi v šachu. J.Alexa

12.00 -13.00 oběd

13.00 -15.00 pedagogika a psychologie v šachu Mgr.Lada Veverková, Ph.D.

15.00 -18.00 diskuze na téma výuky,zkušenosti a náměty.Zadání

témat pro písemnou práci a ukončení. A.Bartoš.

 

 

Napsat komentář