Šachy ve škole – kurz šachu pro pedagogické pracovníky

V Jihlavě proběhne školen pro pedagogické pracovníky, kteří vyučují šachy na školách.

Lektor: Petr Mičulka

Cílovou skupinou jsou učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času.

Podrobnosti jsou zde.

Vzdělávací program je zaměřen na šachovou hru jakožto rozvoj intelektu dětí, žáků a studentů. Tato hra je přirozenou a motivující formou rozvíjejí logického myšlení, prostorové představivosti, paměti, soustředění, tvořivosti a matematických dovedností. Představuje možné formy výuky šachu a shrnuje zásadní didaktické zásady s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti včetně rozvoje talentu dětí, žáků a studentů.

Představena bude také historie a vývoj šachové hry, základní principy vedení šachové partie a její pravidla. Dále bude uveden přehled o struktuře šachových soutěží a jejich pravidlech.

Dílčí hodinové dotace:

  • Možnosti, jak vyučovat šachy ve školách, představení metodických materiálů, projektů a výukového online prostředí Šachového svazu ČR   (1 hodina)
  • Respektování věkových a individuálních zvláštností dětí, žáků a studentů při výuce šachu   (2 hodiny)
  • Didaktika šachu   (2 hodiny)
  • Základy šachových pravidel, základní matové vedení   (1 hodina)
  • Základy koncovek   (1 hodina)
  • Základní taktické obraty   (1 hodina)
  • Zásady zahájení   (1 hodina)
 • Jak se hrají šachové soutěže   (1 hodina)

Napsat komentář