OP škol Žďárska

okres Žďár nad Sázavou – ŠO TJ Žďár nad Sázavou z.s. a Active-SVČ Žďár nad Sázavou, v termínu 20.1.2023

OR AŠSK ČR Žďár nad Sázavou

Active–SVČ Žďár nad Sázavou a šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s.

 

P R O P O Z I C E

 

okresního kola přeboru družstev
základních a středních škol v šachu

 

 

Pořadatel:                 Active–SVČ Žďár nad Sázavou a šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s.

 

Kategorie:                 1) Žáci 1.-5. tříd ZŠ

                                   2) Žáci 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

3) Studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

Účastníci:                  Čtyřčlenné družstvo s max. dvěma náhradníky.

Nastoupit mohou pouze žáci a studenti příslušné školy (hostování není povoleno), kteří jsou uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy. Družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie. Hráči jsou na soupisce uvedeni v pořadí odpovídajícímu jejich relativní výkonnosti.

 

Datum konání:         pátek 20. ledna 2023

 

Místo konání:           Dům dětí a mládeže, Horní 2 (pod Vesnou), Žďár nad Sázavou

 

Hrací systém:           Stanoví se dle počtu účastníků, turnaj se řídí pravidly FIDE pro praktický šach. Vyhodnocení výsledků olympijským systémem – součet bodů členů družstva.

 

Postupový klíč:         Do krajského kola postupují první dvě družstva z každé kategorie.

 

Ředitel turnaje:        Josef Fišar ml.

 

Cestovné:                  Hradí vysílající organizace.

 

Startovné:                 400,- Kč za družstvo při prezenci

 

Program:                   8:15-8:50        Prezentace účastníků

                                   9:00                Zahájení turnaje

                                   13:30              Předpokládané ukončení turnaje

 

Org. podmínky:        Účastníci si s sebou povinně vezmou přezuvky.
Vysílající organizace je povinna zajistit řádný doprovod, který s sebou bude mít                                              soupisku potvrzenou ředitelem školy.

 

Rekvizity:                  Hrací materiál zajišťuje pořadatel.

 

Přihlášky:                 Zašlete mailem nejpozději do pondělí 16. ledna 2023 řediteli turnaje na adresu: fisar.josef@post.cz , případně telefonicky na číslo: 773515510.

 

Josef Fišar ml.                                                                                       Zbyněk Kalina

ŠO TJ Žďár nad Sázavou  z.s.                                                              odd.TV a sportu Active-SVČ Žďár n. S

 

 

Soupiska – okresní kolo přeboru základních a středních škol v šachu 2022 – 2023  
 Název školy :  
 Adresa školy :  
 Telefon :  
 E-mail :  
  Příjmení a jméno Datum narození ELO VT    
1. šachovnice            
2. šachovnice            
3. šachovnice            
4. šachovnice            
1. náhradník            
2. náhradník            
             
   Vedoucí:  
                 
Podpis ředitele školy :     Razítko školy :    
                 

 

Napsat komentář