OP škol Třebíčska

okres Třebíč – DDM Třebíč, v termínu 20.12.2022

P r o p o z i c e

 

Okresního kola přeboru škol okresu Třebíč v šachu 2022 – 2023

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 1. Organizátor: DDM Třebíč a ŠK Caissa Třebíč
 2. Termín: úterý 20. prosince 2022
 3. Místo: Dům dětí a mládeže Třebíč, Tomáše Bati 1084, Třebíč, 674 01
 4. Ředitel turnaje: Kamil Svoboda, DDM Třebíč, e-mail: svoboda@ddmtrebic.cz, tel. 605 437 805
 5. Přihlášky: Zaslat nejpozději do pátku 16. 12. 2022 na adresu: svoboda@ddmtrebic.cz

Preferován je online formulář uvedený v emailu.

 1. Doprava: Na vlastní náklady
 2. Účastníci: Právo účasti mají tyto kategorie:
 3. kat.: žáci 1. – 5. tříd ZŠ
 4. kat.: žáci 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií

                                   III. kat.:         žáci SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií

V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:

 1. a) žáci příslušného ročníku
 2. b) družstva kategorie II a III mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole; každý hráč však může hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie
 3. Soupiska: Soupisku potvrzenou ředitelem školy předložte při prezenci.

Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus maximálně dva náhradníci.

Všichni členové družstva musí být příslušníky jedné školy.

Hostování není povoleno.

V případě vynechání hráče základní sestavy v utkání se soupiska posouvá. Pořadí hráčů nastupujících k zápasu vždy souhlasí s pořadím na soupisce!

Hráči musí být nasazeni v sestavě družstva podle hráčské síly – nejlepší na 1. šachovnici atd. Hráči registrovaní u Šachového svazu České republiky – ŠSČR – mají výkonnostní třídy, případně tzv. ELO body. Neregistrovaným se počítá 5. VT a nasazovací ELO 1000.

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

 1. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezentace.

Družstva startují na náklady vysílající organizace, tj. školy.

Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let, určená ředitelem školy, která zodpovídá za bezpečnost a kázeň dětí školy po celou dobu přeboru.

 1. Různé: Vezměte si s sebou přezůvky, které jsou v učebnách nezbytné. Dále si vezměte pití a svačinu.

Neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty.

 1. Startovné: 300,-Kč /družstvo
 2. Prezence: 7:45 – 8:15
 3. Zahájení: 8:30
 4. Ukončení: předpoklad do 13:00 nejdéle
 5. Ceny: Drobné ceny zajistí organizátor

 

        Technická ustanovení

 

 1. Startují: čtyřčlenná družstva v jednotlivých kategoriích (mohou být i smíšená)
 2. Systém soutěže: Bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev v jednotlivých kategoriích.

Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.

Hraje se dle pravidel pro rapid šach.

Vedoucí družstev zodpovídají za správné nahlášení výsledků.

Námitky nutno uplatnit nejpozději 5 minut po skončení kola

 1. Hrací tempo: 2x 15 min. na partii
 2. Hodnocení družstev: Olympijský způsob, tj. počet získaných bodů všech členů družstva.

Za výhru v partii je 1 bod, za remízu je 1/2 bodu.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
a) Sonnenborn-Berger 1
b) vzájemný zápas
c) počet bodů na 1. šachovnici

 1. d) počet bodů na 2. šachovnici
 2. e) počet bodů na 3. šachovnici
 3. f) los
 4. Materiální zabezpečení: každé družstvo si doveze dvě šachové soupravy a dvoje šachové hodiny (pokud škola nemá, lze se DOPŘEDU domluvit na zapůjčení z DDM Třebíč)

 

 

V Třebíči dne 21. 12. 2022                                                               Kamil Svoboda, DDM Třebíč

 

1 vysvětlení ZDE

 

JE PREFEROVÁNO PŘIHLÁŠENÍ PŘES ONLINE FOMULÁŘ ZDE

 

 

S O U P I S K A D R U Ž S T V A
 
ŠKOLA:  
NÁZEV DRUŽSTVA* :  
KATEGORIE:  
 
Pořadové číslo Příjmení, jméno   Datum narození třída ELO1 VT2 Pozn.  
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
 
Razítko školy:  
   
V ………………………… Dne ………………..
 
 
Pedagogický doprovod:
Jméno a příjmení:  
E-mail:  
Telefon:  
 
1 neregistrovaní píší 1000 2 neregistrovaní píší 5. VT
   
* pokud škola vysílá více jak jedno družstvo v jedné kategorii

 

Napsat komentář