Páté soustředění talentované mládeže KŠSV – online

Termíny konání: sobota 8.10.2022
Místo konání: Online, prostřednictvím Skype

Trenérské zajištění: WGM Eva Kulovaná a David Brychta

Organizační zajištění:
Josef Kratochvíl , tel: 774 705 818, ttucnakk@seznam.cz
WGM Eva Kulovaná, tel: 728 348 912, eva.kulovana@volny.cz
David Brychta, tel: 774 494 674, david_brychta@gordic.cz

Přihlášky: do 5.10.2022 na emailovou adresu: ttucnakk@seznam.cz, nebo na mail
trenéra
Povinná přihláška je z důvodu, aby o hráči/ce trenér věděl a při zahájení hráče připojil
ke skupině!!
V přihlášce u nováčků uvést kontaktní telefon, aby bylo možné popřípadě Vás
kontaktovat za účelem vyřešení problémů.

Napsat komentář